Round Table 8 Outcome

Final Draft

Publication date:
2009-02-10
Language:
English
Description:
Under högnivåmötet i Accra i september 2008 diskuterades tillämpningen av Parisdeklarationen på sektornivå vid runda bord 8. De sektorer som diskuterades var hälsa, utbildning, jordbruk och infrastruktur. Syftet med rapporten är att: - Summera de huvudsakliga lärdomarna från över tio års arbete för att öka biståndseffektiviteten i sektorer. - Ge rekommendationer för hur biståndseffektiviteten kan förbättras.

PDF image

Download:
415,24 KB