Aktiva metoder – en handbok i att leda lärande

Publication date:
2012-04-30
Language:
Swedish
Author:
Sanna Ingelstam-Duregård
Description:
Målet för utvecklingssamarbetet är ”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. När målet formuleras för fattigdomsbekämpning skapas också vägen dit. ”Aktiva metoder – en handbok i att leda lärande” är tänkt att vara ett stöd i planering av deltagaraktiva pass och kursaktiviteter. Handboken bygger på en pedagogisk övertygelse om att effektivt lärande tar sin utgångspunkt i individens frågor och erfarenheter. Lärande utvecklas bäst i samspel med andra.

PDF image