Human Rights for Persons with Disabilities

Sida' plan for work - October 2009

Publication date:
2009-09-30
Series:
POM Working Paper
Language:
English
Authors:
Anette Dahlström , Charlotta Bredberg , Linda Larsson , Lina Lindblom , Christine Lundberg , Johan Norqvist , Camilla Ottosson
Description:
Sida stärker sitt arbete med att värna de mänskliga rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. Närmare 2,5 miljarder människor har en egen, eller nära anhörig med, funktionsnedsättning vilket påverkar villkoren för hela familjen. Av de cirka 650 miljoner människor världen över som har någon form av funktionsnedsättning lever drygt 500 miljoner under fattiga - inte sällan extremt fattiga - förhållanden. Med denna arbetsplan konkretiserar Sida arbetet med att värna om och aktivt beakta de mänskliga rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. Att inkludera denna grupp i Sidas program och projekt, stärka vår dialog med samarbetspartners samt öka kompetensen internt och externt är exempel på aktiviteter för att nå det övergripande målet; att mänskliga rättigheter för kvinnor, män och barn med funktionsnedsättning skall respekteras och att deras möjligheter och förutsättningar att förbättra sina levnadsvillkor i de länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete stärks.

PDF image