Botswana satsar stort på landfrågorna

Publication date:
2009-12-07
Language:
Swedish
Authors:
Annica Otter , Ylva Sahlstrand
Description:
Landfrågorna i Botswana har gett upphov till upprörda ärenden i Botswanas 12 Land Boards, så kalladelandnämnder. Orsaken är bland annat bristen på register som visar på vem som äger vad. Ett samarbete mellan the Ministry of Lands and Housing och svenska Lantmäteriet ska råda bot på problemen.

PDF image