Demokratisamarbete gynnar Sveriges handelsutbyte med Vietnam

Publication date:
2009-12-07
Language:
Swedish
Description:
Sveriges riksdag har under lång tid samarbetat med Vietnams nationalförsamling för att utveckla demokratin i landet. Det har resulterat i att parlamentet har en starkare ställning än tidigare, och att öppenheten mot allmänheten har ökat. Samarbetet har också indirekt stärkt Sveriges goda rykte i Vietnam, vilket bland annat gynnar handelsutbytet mellan länderna.

PDF image