Miljösamarbete i Indien ger jobb för svenska miljöteknikföretag

Publication date:
2009-12-07
Language:
Swedish
Author:
Annica Otter
Description:
Industriföretagen i Hyderabad, Indien, behöver kunskap och teknik för att rena avloppsvatten. Tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet ökar de sin kompetens och ser idag helhetslösningar på det orenade vatt net. Samarbetet har fått ett initialt stöd av Sida. Detta bidrar till att öppna dörren för svenska miljöteknikföretag som vill satsa på den indiska marknaden.

PDF image