Sverige satsar ännu mer på att minska mödradödligheten

Takten måste öka om det femte millenniemålet ska uppnås

Publication date:
2010-05-28
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Världens länder har förbundit sig att minska mödradödligheten med 75 procent mellan 1990 och 2015 i det femte av millenniemålen. Men mödradödligheten har inte minskat alls i låginkomstländerna de senaste 20 åren. Det är det enda av millenniemålen som hittills inte lett till något resultat. Sverige satsar redan nu nästan fyra miljarder kronor på hälso- och sjukvård, inklusive mödrahälsa.

PDF image