Aktörssamverkan

Ett steg till i utvecklingen

Publication date:
2010-06-22
Language:
Swedish
Description:
Fler länder i världen klarar sig idag utan traditionellt bistånd och vill utveckla nya relationer. Därför satsar Sverige allt mer på samarbete som bygger på ömsesidiga intressen och gemensamt ansvar - som kan leda till långsiktiga själv bärande relationer. Vi kallar det aktörssamverkan. Sida kan underlätta kontakter, ordna möten, sprida kunskap om möjliga partners och marknader samt ge ett initialt fi nansiellt stöd. Målet är att skapa tre vinnare - ett så kallat win-win-win. För människor i fattigdom, för aktörerna i samarbetsländerna och för de svenska aktörerna. Har du en idé eller ett konkret förslag på samarbete, tag kontakt med något av våra landteam eller Aktörsteamet så hjälper vi dig vidare.

PDF image

Download:
1,55 MB