Kriterier för civilsamhällesorganisationers behörighet

Inom anslagsposten för Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Publication date:
2011-08-31
Language:
Swedish
Description:
Kriterier för civilsamhällesorganisationers behörighet som – ramorganisation inom anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället – strategisk partnerorganisation inom anslagsposten för Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

PDF image