Evaluation of Olof Palme International Center - Final Report

Publication date:
2011-09-01
Series:
Sida Review
Series number:
2011:23
Language:
English
Authors:
Martin Schmidt , Henrik Alffram
Description:
Denna utvärdering bedömer kvaliteten och kostnadseffektiviteten hos de projekt som genomförts genom 26 medlemsorganisationer (MO) av OPC, som utgör ca 40% av CSO portföljen. Studien granskar relationerna mellan aktörerna, resultat-inriktning, lärande mekanismer och aspekter av kostnadseffektivitet. OPC agerar som en erfaren och kompetent projektkoordinator och MOS som transportörer av kunskap och erfarenheter till det civila samhällets organisationer i partnerländerna. Samtidigt föreslås att resultatorientering, rapportering, lokal samordning och kontextuell anpassning kan förbättras liksom vissa aspekter av kostnadseffektivitet

PDF image