Evaluation of the Life and Peace Institute – LPI - Final Report

2012-03-01

Publication
Author:
Finn Skadkaer Pedersen, Andre Kahlmeyer and Pontus Modéer
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2012:20 Sida Decentralised Evaluation / Den halvtidsutvärdering av Life and Peace-institutets (LPI) Sida-finansierade program för 2010 - 2012 var de viktigaste målen att ligga till grund för Sidas och LPI:s gemensamma bedömning av relevans och effektivitet i programmet. Utvärderingen omfattade LPI:s konfliktomvandlingsarbete i Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Somalia och Sudan. pages:76