Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Vietnam Country Report

2012-05-11

Publication
Author:
Derek Poate, Edmund Attridge, Tim McGrath, Dang Ngoc Dung, Nguyen Thi Minh Hai
Series:
Serier – Joint EvaluationDescription:
Joint Evaluation 2012:5 / Denna utvärdering handlar om stöd till antikorruptionsrelaterade program under perioden 2002-10 av den asiatiska Developm ENT Bank (ADB), Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Det framställts på basis av dokumentation, översyn, intervjuer med intressenter på givarnas högkvarter och i Ha Noi och vid ett fältbesök i Quang Tri-provinsen. Besöket i Vietnam ägde rum från 14 januari - 3 februari 2010. pages:232