Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Bangladesh Country Report

2012-05-11

Publication
Author:
Derek Poate, Charlotte Vaillant, Imran Ahmed, Deborah Mansfield, Mozammel Hoque, Zarina Rahman Khan
Series:
Serier – Joint EvaluationDescription:
Joint Evaluation 2012:2 / Denna utvärdering handlar om stöd till antikorruptionsrelaterade program under perioden 2002-2010 av den asiatiska Development Bank (ADB), Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Den har framställts efter dokumentation, intervjuer med intressenter vid givarnas högkvarter och i Dhaka samt vid ett fältbesök på Sirajganj-distriktet. Besöket i Bangladesh ägde rum i november 2009. pages:0