Aiding the Peace A Multi-donor Evaluation of Support to Conflict Prevention and Peacebuilding Activities in Southern Sudan 2005–2010

2012-05-16

Publication
Author:
Jon Bennett, Sara Pantuliano, Wendy Fenton, Anthony Vaux, Chris Barnett, Emery Brusset
Series:
Serier – Joint EvaluationDescription:
Joint Evaluation 2010:2 / Utvärderingen bedömer givarstöd för att förebygga konflikter och fredsbyggande aktiviteter i södra Sudan under perioden 2005 till 2010. Man undersöker det internationella samfundets ansträngningar att stödja begränsande av konflikter och fredsbyggande samt åstadkomma omedelbar fred till det södra sudanesiska folket under perioden efter undertecknandet av det övergripande fredsavtalet i januari 2005. Utvärderingen syftar till att bidra till pågående diskussioner, framtida politik och strategier för hur man förbättrar relevansen, effektiviteten och effekten av internationellt engagemang i fredsbyggande processer i södra Sudan pages:0