Evaluation of Sida's Support to Innovation Systems and Clusters, a Research Cooperation Initiative - Individual cases

Publication date:
2012-02-01
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2012:6
Language:
English
Authors:
Amitav Rath , Bitrina Daniel Diyamett , Mario Francisco Bazán Borja , Fernando Prada Mendoza , Francisco Sagasti , Andrew Barnett , Jacques Gaillard
Description:
Denna utvärderingsrapport ger en översikt över tio program inom innovation System och klusterinitiativ som stöds av Sidas enhet för forskningssamarbete. Utvärderingen beställdes med målet att dra strategisk kunskap från de innovationsprogram som stöds av Sida. Utvärderingen bedömer portföljen som en samling av "arbetssätt" inom vetenskapliga program forskningssamarbete. I rapporten framhålls att stöd och investeringar i innovationssystem kan vara utmärkt medel för att främja användningen av forskning som ett verktyg för utveckling. Rapporten utfördes av en oberoende utvärderingsgrupp, och den presenteras i två volymer, en huvudrapport, som fokuserar på portföljen i allmänhet, och en samling enskilda fall, som innehåller mer detaljerad information.

PDF image