Sidas anti-korruptions arbete

Publication date:
2012-04-25
Language:
Swedish
Description:
Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. Korruption är ett allvarligt hot mot en rättvis och inkluderande tillväxt bl.a. genom att hämma investeringar. Tillgången till sociala tjänster, såsom hälsa och utbildning, urholkas. Sammantaget är korruption ett stort och allvarligt utvecklingshinder.

PDF image

Download:
428,79 KB