Healthcare Transition

Publication date:
2012-05-15
Language:
English
Publication type:
Success Story
Description:
Läkare Utan Gränser i Schweiz har gett akutsjukvård i nordöstra Kongo sedan 2001. År 2003 blossade en intensiv konflikt mellan olika rebellgrupper upp över Ituri District. Tillgång till Bunia General Hospital hindrades av etniska divisioner och otrygghet. Läkare Utan Gränser, med Sida humanitärt bistånd inrättade Bon Marché-sjukhus i ett skyddat område av Bunia för att möta det ökade vårdbehovet, vilket gav full tillgång till hälso- och sjukvård oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller kön. År 2008 hade säkerhetsläget förbättrats avsevärt och Bunia General sjukhuset var återigen tillgängligt för hela befolkningen.

PDF image

Download:
141,99 KB