Joint Evaluation of impacts of assistance to Social Sector Reforms in Moldova - Final report

Publication date:
2012-06-01
Series:
Joint Evaluation
Series number:
2012:12
Language:
English
Authors:
Elisabeth Picard , Viorica Craievschi , Ovidiu Voucu
Description:
Denna oberoende utvärdering av effekterna av Sveriges bistånd till sociala sektorn reformer i Moldavien omfattar tolv (Sida samfinansieras) program och projekt som genomförs under perioden 2004-2010. Utvärderingen visar att Sveriges stöd till den sociala sektorn har förbättrat situationen för utsatta individer och grupper. Det har också bidragit till systemisk förändring av den sociala sektorn i enlighet med EU: s standarder och normer, vilket också Moldaviens mål. Utvärderarna fann att var och en av utvärderade projekten uppnådde de viktigaste delarna av deras individuella mål, även om utrymme för förbättringar uppföljning på några av de viktigaste frågorna identifierades. Sveriges roll i att förbättra harmoniseringen av externt stöd och samordning av givare stöd till Moldavien sociala sektorn är också markeras. Utvärderingen ger särskilda rekommendationer till alla berörda parter understryker betydelsen av strategiskt ledarskap från regeringen i Moldavien och ett långsiktigt åtagande från internationella partner stödja sektorn. Potentialen för att förbättra samordningen mellan linjen ministerier samt med internationella partner identifieras som ett område för förbättring tillsammans med behov av att stärka det civila samhällets röst i sektorn.

PDF image