Disability as a human rights issue Conducting a Dialogue

Publication date:
2012-06-15
Language:
English
Description:
Detta dokument som beskriver en bred politisk dialog om rättigheter för personer med funktionshinder (utstationeringsdirektivet) bygger på följande dialogstrategi: att utstationeringsdirektivet syns i statistiken - följa upp efterlevnad i fråga om skyldigheter för de mänskliga rättigheterna - att främja medvetenhet om funktionshinder och förmåga till utveckling i samtliga verksamheter - stödja meningsfullt deltagande i utstationeringsdirektivets hela process - monitor för resultat.

PDF image