Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender persons Conducting a Dialogue

Publication date:
2012-06-15
Language:
English
Description:
Den allmänna förklaringen till de mänskliga rättigheterna omfattar varje persons rätt till liv, integritet, hälsa och likhet inför lagen samt rätten till yttrandefrihet och frihet från diskriminering och våld, inklusive tortyr. Lesbiska, bisexuella och transsexuella (HBT) personer riskerar ständigt förföljelse och grova kränkningar av deras grundläggande mänskliga rättigheter i ett antal länder. Många HBT-personer räds eller riskerar fängelse med tortyr, misshandel och till och med mord bara för att de bor i ett omgivning som inte tolererar deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

PDF image