External Evaluation of the Partnership Agreement for Sustainable Development of Lake Victoria Basin - Final Report

2012-12-27

Publication
Author:
Bernt Andersson, Björn Ternström, Gunilla Göransson and Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2012:33 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en utvärdering av partnerskapsavtalet (PA) för en hållbar utveckling av Victoriasjön bassängen och Partnerskapsfonden (PF) som skapats för att stödja aktiviteter inom ramen för avtalet. Utvärderarna fann att den verksamhet som finansieras av PF har bidragit på ett betydande sätt till tillämpningen av den palestinska myndigheten. Men avsaknaden av mätbara indikatorer, tillgång kvantitativa data och bidrag från andra utvecklingspartner gör det omöjligt att exakt mäta i vilken utsträckning ändamål har uppnåtts, eller att tillskriva särskilda bidrag till PA / PF. Utvärderingen har funnit flera utmaningar för effektiv förvaltning av PF relaterad till brister i planering, budgetering, redovisning, övervakning och ledning uppföljning.pages:0