Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Sri Lanka and Sweden

Publication date:
2012-08-07
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2012:1
Language:
English
Authors:
Mark McGillivray , David Carpenter , Stewart Norup
Description:
Denna rapport utvärderar Sveriges bidrag till utveckling och minskning av fattigdomen i Sri Lanka från det att utvecklingssamarbetet startade 1958 och fram till 2010. Utvärderingen drar fem viktiga slutsatser: (i) Det svenska utvecklingssamarbetet med Sri Lanka fångar upp utvecklingsbehov för att skapa balans i enlighet med bestämmelserna från Sri Lankas regering fram till 2004. (ii) Det svenska utvecklingssamarbetet med Sri Lanka har mottagits väl. (iii) Det svenska utvecklingssamarbetet har ökat förutsättningarna för att minska fattigdomen. (iv) Utvärderingen identifierar tre viktiga faktorer vilka, om de åtgärdas, kan förbättra framtida utvecklingseffektivitet. (v) Utvärderingen konstaterar att det svenska stödet endast marginellt bidragit till en sänkning av fattigdomen. Denna rapport är en av tre rapporter som beställts av Sida för att utvärdera länder i Asien (även Laos och Vietnam) där det svenska utvecklingssamarbetet håller på att, eller har, fasats ut. Den kompletteras av en sammanfattande rapport.

PDF image