Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Laos and Sweden

Publication date:
2012-08-07
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2012:3
Language:
English
Authors:
Mark McGillivray , David Carpenter , Stewart Norup
Description:
Denna rapport utvärderar Sveriges bidrag till utveckling och minskning av fattigdomen i Laos från det att utvecklingssamarbetet startade 1958 och fram till 2011. Utvärderingen drar fem viktiga slutsatser: (i) Det svenska utvecklingssamarbetet svarade med att pressa flerdimensionella utvecklingsbehov i Laos. (ii) Det finns många bevis på effektivt mottagande av svenskt utvecklingssamarbete i Laos. (iii) Efter en långsam start har svenskt utvecklingssamarbete bidragit till att hållbart minska fattigdomen. (iv) Utvärderingen identifierar tre viktiga faktorer vilka, om de åtgärdas, kan förbättra framtida utvecklingseffektivitet. (v) Svenskt utvecklingssamarbete är ett viktigt bidrag till att minska fattigdomen i Laos. Denna rapport är en av tre rapporter som beställts av Sida för att utvärdera länder Asien (även Sri Lanka och Vietnam) där det svenska utvecklingssamarbetet håller på att, eller har, fasats ut. Den kompletteras av en sammanfattande rapport.

PDF image