Study of Sida's Support to the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) 2006-2011 - Synthesis Report

Publication date:
2012-10-12
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2012:22
Language:
English
Authors:
Jock Baker , Emilia Molnar , Bo Göransson , Björn Ternström , Annina Mattsson
Description:
I denna rapport presenteras resultaten från en oberoende studie som sammanställts och analyserats relevanta lärdomar-lärt för att ge alternativ för att stödja och genomföra internationella insatser och bygger på MSB: s komparativa fördelar för att förbättra relevans, effektivitet och prestanda övervakning och rapportering för MSB åtgärder som finansieras av Sida. Studien fann att MSB sticker ut bland sina kamrater för sina tekniska möjligheter. Medan MSB är mycket effektivt för att möta sin operativa mål är det inte alltid klart hur MSB: s verksamhet stöder det övergripande målet i Sidas humanitära strategi att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för människor. Resultaten tyder på att om MSB och Sida ta ett mer strategiskt förhållningssätt till tekniska behovsbedömningar, kostnadsdelning, utveckling av nya partnerskap och främja exitstrategier så relevans och effektivitet i MSB insatser kommer att öka. Studien rekommenderar också att MFA, MOD, Sida och MSB arbetar tillsammans för att skapa en lämplig gynnsam miljö, särskilt genom att utveckla en MSB strategi och liknande operativa ram som effektiviserar beslutsprocesser.

PDF image