Sida's Portfolio within Gender Equality and the Rights and Role of Women 2009-2011

Publication date:
2012-12-12
Language:
English
Description:
Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är en av de tematiska prioriteringarna i svenska utvecklingssamarbete. Fokus har legat på följande fyra områden - kvinnors politiska deltagande & Påverkan, kvinnors ekonomiska egenmakt och arbetsvillkor, sexuell och reproduktiv hälsa Och rättigheter samt kvinnors säkerhet inklusive bekämpning av alla former av könsrelaterat våld och mänskliga Människohandel. Jämställdhet riktar i ca 10% av Sidas stöd medan nästan 60% av alla bidrag har integrerat jämställdhet.

PDF image