Sida's Portfolio within Water and Sanitation 2011

Publication date:
2012-12-18
Language:
English
Description:
Rent dricksvatten och grundläggande sanitet är avgörande för människors överlevnad, hälsa och värdighet. Samtidigt noggrann förvaltning av vattenresurser är avgörande för miljösäkerhet och hållbar utveckling. Sida främjar effektiv, rättvis och hållbar förvaltning och användning av vatten samt förbättra tillgången till grundläggande sanitet. I portföljen ingår stöd på nationell, regional och global nivå. Utbetalningarna till de viktigaste stödområden inom vatten-och sanitetssektorn uppgick till 408 miljoner kronor under 2011.

PDF image