Sida's Portfolio within Education 2011

Publication date:
2012-12-18
Language:
English
Description:
Främja rätten till kvalitativ utbildning för alla är det primära målet, i linje med internationell utbildning för Alla och millenniemålen (MDG). Jämställdhet är en integrerad prioritering för Sida i sektorn. Kunskap och lärande ses som grunden för utveckling. Sida bidrog med 1 004 MSEK till utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn under 2011.

PDF image