Sida's Portfolio within Democracy and Human Rights 2011

Publication date:
2012-12-19
Language:
English
Description:
Demokrati och mänskliga rättigheter är en tematisk prioritering i det svenska utvecklingssamarbetet. stödet har delats in i tre huvudområden - mänskliga rättigheter, institutioner och förfaranden för demokrati och Juridiska och aktörer för demokratisering inklusive det civila samhället. Det totala bidraget uppgick till 4 480 miljoner 2011. Det är en liten ökning i volym på 292 Mkr och en ökning av andelen från 26,3% till 27,5% av Sidas totala stöd jämfört med 2010.

PDF image