Civil Society on Climate Change - Evaluation of the work on climate change adaptation and mitigation of Swedish Scociety for Nature Conservation in cooperation with partner organisations in the South - Final Report

Publication date:
2012-12-20
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2012:28
Language:
English
Authors:
Annica Holmberg , Bo Tengnäs , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Description:
Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning den svenska Naturskyddsföreningen (SNF) Delprogram klimatförändringar har effektiv på utfall nivå i förhållande till de formulerade programmets mål, förväntade resultat och i förhållande till den svenska Sida CSOstrategy. Processerna bakom utfallen har granskats genom utfall skörd och utfall kartläggning, med särskilt fokus om tillämpningen av rättighetsbaserade tillvägagångssätt, stöd till kapacitetsutveckling av partnerorganisationer och frågor opinionsbildning med anknytning till anpassning och begränsning av klimatförändringarna. Utvärderingen bedömer att programmet vara relevanta för Sidas CSO-strategin och att flera av de partnerorganisationer helt eller delvis tillämpa en rättighetsbaserad strategi i sitt arbete mot klimatförändringar. Naturskyddsföreningen kan dock utveckla och bättre dela sin position på vad RBA medel för partnerskapsavtalen. Naturskyddsföreningen bidrog till kapacitetsutveckling av partners och partnerskapen styrs av Biståndseffektivitet principer i en deltagande och ganska öppet sätt. Framtida program bör dock använda sig av baslinjer över styrkor och svagheter i partnering folkrörelser och kapacitet utvecklingsplaner. Partnern gruppen ingår kompetent och engagerad CSO som gör eller har potential att göra skillnad om klimatförändringen på olika nivåer. För att möjliggöra ökad finansiell och annan former av strategiskt stöd till parterna utvärderarna rekommenderar SNF att koncentrera Delprogrammet till en mindre partnergrupp som inkluderar globala civila samhällets aktörer och nationella civila samhällets organisationer som har potential att påverka statliga klimat-och energipolitik

PDF image