Mid-Term Review for the Quality Infrastructure and Standards Programme (QUISP) in Uganda

Publication date:
2012-12-27
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2012:31
Language:
English
Authors:
Jens Andersson , Gunilla Göransson , Stefano Sedola
Description:
Denna halvtidsöversyn bedömer kvalitet Infrastruktur och standarder Programme (QUISP), som syftar till att stärka National Quality Infrastructure Uganda. Det är ett femårigt program (2010-2014) genomfördes av ministeriet för handel, industri och kooperativ (MTIC) som finansieras av Sida och varumärke Östafrika. Programmet stöder politiska utveckling, regelverk, kapacitet tjänsteleverantörer och medvetandehöjande. Programmet visar upp ett starkt ägarskap och åtaganden tack vare placeringen av förvaltningsenhetens inom Ministeriet. Trots förseningar har särskilda framsteg gjorts på de politiska och lagstiftande nivå, men kapaciteten behov av tjänsten leverantörer har inte behandlats på ett strategiskt sätt. På dessa grunder bör QUISP nu gå vidare till nästa fas, som är att initiera riktig institutionell reform i termer av mandat och organisatoriska kapacitet de viktigaste aktörerna. den Övervaknings-och utvärderingsramen måste också stärkas.

PDF image