Public Policy Information, Monitoring and Advocacy (PPIMA) project in Rwanda - Baseline Report & Logframe for Phase II - Final Report

2013-03-18

Publication
Author:
Ali Dastgeer, Kevin Kelpin, Jean-Marie Vianney Muhawenimana and Julien Ntezimana
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:7 Sida Decentralised Evaluation / Denna statusrapport är att fånga de offentliga politiska information, övervakning och opinionsbildning (PPIMA) projekt som drar till nära och förbereder för en andra fas. Situationen presenteras är från och med mitten av december 2012 och fungerar som en baslinje mot vilken utveckling under de kommande åren kommer att mätas, för PPIMA fas II. Avsikten med denna rapport är att dokumentera alla viktiga resultat av PPIMA arbete från start till december 2012.pages:0