Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue -Uganda Country Report

2013-03-26

Publication
Series:
Serier – Joint EvaluationDescription:
Joint Evaluation 2013:2 / Den gemensamma utvärdering av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen på uppdrag av sex internationella biståndsorgan (Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Sverige och Schweiz) genomfördes under perioden maj 2011 till augusti 2012. Utvärderingen fokuserar på effektiviteten i civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen. Det övergripande syftet är lärdomen lärande för Development Partners (DP) i form av hur man bäst för att stödja det civila samhällets organisationer inom policy dialog. Syftet med fallstudierna är att ge fördjupad analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de har åstadkommit och vilka faktorer har bidragit till dem. I denna rapport presenteras resultaten från Ugandas Country Study, med den huvudsakliga perioden för fältarbete genomfördes i två faser September 2011 och februari-mars 2012. Landet studien var vägledas av det övergripande metodologiska ramar som tillhandahålls för denna utvärdering.pages:132