Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Bangladesh Country Report

2013-03-26

Publication
Series:
Serier – Joint EvaluationDescription:
Joint Evaluation 2013:4 / Den gemensamma utvärdering av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen har fått i uppdrag av sex internationella utvecklingen myndigheter (Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Sverige och Schweiz) för perioden maj 2011 till september 2012. den Utvärderingen fokuserar på effektiviteten i civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen och den roll som spelas av utveckling Partners (DP) för att stödja CSO att påverka politiska resultat. Det övergripande syftet är lärdomen lärande för DP i form om hur man bäst stödja CSO inom den politiska dialogen i framtiden. Syftet med fallstudierna är att ge fördjupade analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de uppnått och vilka faktorer har bidragit till dem. I denna rapport presenteras resultaten från Bangladesh land studien som genomfördes i två faser, september 2011 och Februari-mars 2012.pages:141