Review of the Results of Sweden’s Development Cooperation Strategy in Georgia - Final Report

2013-04-18

Publication
Author:
Vera Devine and Jessica Rothman with Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:16 Sida Decentralised Evaluation / Denna granskning av Sveriges samarbetsstrategi med Georgien 2010 - 2013 genomfördes i början av 2013, på uppdrag av Sveriges ambassad i Georgien. Granskningen konstaterar att övergripande, den svenska strategin perspektiv-mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, miljö samt marknadsutveckling-fortsätter att vara mycket relevanta för Georgien. Flytta jämställdhet agenda framåt i Georgia, både på politisk nivå med de georgiska motsvarande institutioner, liksom bland genomförandet av partners, har varit Sveriges mest värdefulla prestation under den aktuella ( tidigare) strategiperioden. Det finns dock visst utrymme för att göra portfölj av projekt mer sammanhängande, anpassa den så att den ännu bättre återspeglar Sveriges styrkor och värden.pages:0