Drivers of Change Collaboration with the private sector

2013-05-23

Publication
Description:
Drivkrafterna för förändring har stor potential att påverka och förändra företag beteende att bli mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar, skapa möjligheter för människor som lever i fattigdom.pages:2