Bio-Innovate Program Mid-Term Review Report 2013

2013-06-24

Publication
Author:
Jonathan Crouch and Peter Bloch
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:18 Sida Decentralised Evaluation / Utvärderingsrapporten innehåller en översikt av Bio-Innovate Program och dess 9 innovation och politiska projekt konsortier som stöds av Sverige genom Sida. De nio projekt adress politiken, bättre grödor och värdekedjor, bio-kontroller och sanering av industriavfall, och många lärdomar har dragits. Rapporten visade att medan Bio-Innovate projekt har potential att skapa en långsiktig och skalbar inverkan på nationell eller regional nivå, viktiga problem som måste åtgärdas om önskade resultat ska uppnås och upprätthållas. Detta program halvtidsöversyn genomfördes av en oberoende granskningsgrupp, och rapporten presenteras i denna publikation.pages:0