International Training Programmes 2013 (ITP)

Publication date:
2013-01-22
Language:
English
Description:
Presentationer av Sidas internationella utbildningsprogram som erbjuds 2013 med information om hur man ansöker och kontaktuppgifter till program Organisatörer. Syftet är att bidra till kapacitetsutveckling och processer förändring i partnerländerna och andra utvecklingsländer genom erbjuda nyckelpersoner utbildningsprogram inom ämnesområden prioriteras i det svenska utvecklingssamarbetet, där svenskt kunnande efterfrågas, och där man använder erfarenheter från länder med olika utvecklingsstadier.

PDF image