Evaluation of Femina Health Information Project (HIP) Strategic Plan 2006-2012 - Final Report

Publication date:
2013-02-28
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:9
Language:
English
Authors:
Sanne Chipeta , Lotta Adelstål , Kato Damian , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Description:
Denna utvärdering av Femina Health Information Project strategiska plan 2006-2011 beställdes av ambassaden Sverige i Tanzania. Utvärderingen ger en bedömning av prestationer mot mål och resultat. Den identifierar faktorer bakom framgångarna samt luckor, utmaningar och möjligheter som observerats i samband med genomförandet av den nuvarande strategiska planen. Femina, en multimedialt civilt samhället initiativ arbetar med ungdomar i hela Tanzania för att främja "Femina livsstil" - en rad värderingar, attityder och beteenden - är mycket populär och även en pålitlig källa till information. Femina har varit effektivt i att nå ungdomar men också att skapa samtal och frågor om deras oro och uppmanar ungdomar att tala. En faktor som bidrar till detta är "Edutainment" metoden. Det finns dock betydande möjligheter att öka genomslagskraften men mer strategiskt samarbete med partners på lokal nivå som skulle kunna underlätta ungdomens förändringsprocesser mot "friska" beteenden.

PDF image