Study On Results Of Cooperation Under The Swedish Strategy For Development Cooperation With Kosovo, January 2009- December 2012

Publication date:
2013-03-07
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:2
Language:
English
Authors:
Jim Newkirk , Mexhide Spahija , Ian Christoplos
Description:
I rapporten presenteras en utvärdering av det svenska utvecklingssamarbetet med Kosovo. Sverige hjälpte till att skapa en strukturell ramverk för miljöledning, och bidrog till en påvisbar förbättring i förmågan att genomföra åtgärdsprogram för miljön. Stödet gör en direkt och viktigt bidrag till en hållbar utveckling av Kosovos skogar. Svenska insatser inom den offentliga sektorn är relativt betydande bidragsgivare att ändra i demokratisk samhällsstyrning. Stödet är viktigt för det civila samhällets inflytande på mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning. svenskt stöd exemplifierar arbetet inom ramen för värdlandet och med nationellt ägarskap.

PDF image