Reform cooperation in the Western Balkans - regional cooperation: experiences, constraints and opportunities

Publication date:
2013-03-19
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2012:30
Language:
English
Author:
Joakim Anger
Description:
Den svenska regeringen har beslutat att en ny strategi för västra Balkan kommer att ersätta bilaterala strategier med länder i regionen. Strategin omfattar perioden 2014-2020. Sida har tilldelat InDevelop ge ingångar till strategin processen. Fokus för denna studie har varit att identifiera hinder och möjligheter för ett ökat regionalt samarbete mellan länderna på västra Balkan. Den övergripande slutsatsen är att det regionala samarbetet på västra Balkan behövs som en viktig ingrediens i stabilitet som katalysator för försoning och goodneighborliness. Som beskrivs i rapporten finns ett antal problemområden och utmaningar som är gemensamma för alla länder i regionen, en del av en gränsöverskridande karaktär. Regionalt samarbete är också en viktig faktor bidrar till att övervinna nationalismen och intolerans (som ökar i alla länder) och främja ömsesidigt förståelse, förtroende och politisk dialog i regionen.

PDF image