Mid-term Review of the Diakonia Strategic Peace Building Programme in Zimbabwe - Final Report

Publication date:
2013-03-21
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:11
Language:
English
Authors:
Jérôme Gouzou with Ian Christoplos , Jessica Rothman
Description:
I denna rapport presenteras resultaten av halvtidsöversynen av Diakonias Strategic fredsbyggande program i Zimbabwe för perioden 2012-2014, som finansieras av Sida / Sveriges ambassad i Zimbabwe. Denna halvtidsöversyn visar att många positiva förändringar har skett sedan den förra utvärderingen 2011. Den nya institutionella strukturen har lagt grunden för utvecklingen av en relevant och nödvändig process för att kritiskt utvärdera och lära av bristerna i det tidigare programmet. Diakonia har kunnat utveckla en strategi för kapacitetsutveckling av enastående kvalitet, och anses nu som en pålitlig partner tillägger värde till demokratiseringsprocessen i landet. Diakonia står fortfarande inför en rad utmaningar när det gäller strategisk planering, konflikten analysen inte klart leda till prioriteringar för programmering, är den logiska ramen för generella och inte återspeglar vad parterna vill uppnå. Det finns ett behov av ytterligare reflektioner kring vad programmet egentligen handlar om och vad det kan realistiskt uppnå. Genomgången visar också att det framgångarna med det nuvarande programmet beror, till stor del, på kapaciteten hos Diakonia för att skapa en känsla av gemensamt intresse bland sina partners.

PDF image