Sida's Portfolio within Enviroment and Climate Change 2011

Publication date:
2013-03-25
Language:
English
Description:
Miljö och klimatförändringar är en viktig komponent i den bredare ramen för en hållbar utveckling. Hållbar användning av naturresurser och miljöhänsyn är grundläggande för att skapa förutsättningar för effektiv fattigdomsbekämpning i partnerländerna. Miljön är i första hand en övergripande fråga som behandlas inom alla sektorer där Sida verkar liksom en av tre tematiska prioriteringar för svenskt utvecklingssamarbete samarbete. Under 2011 har Sida utbetalades 1800 miljoner kronor till insatser där miljömässigt hållbara utvecklingen var en huvudsyfte, vilket motsvarar 12% av Sidas totala portfölj.

PDF image