Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue -Uganda Country Report

Publication date:
2013-03-26
Series:
Joint Evaluation
Series number:
2013:2
Language:
English
Description:
Den gemensamma utvärdering av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen på uppdrag av sex internationella biståndsorgan (Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Sverige och Schweiz) genomfördes under perioden maj 2011 till augusti 2012. Utvärderingen fokuserar på effektiviteten i civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen. Det övergripande syftet är lärdomen lärande för Development Partners (DP) i form av hur man bäst för att stödja det civila samhällets organisationer inom policy dialog. Syftet med fallstudierna är att ge fördjupad analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de har åstadkommit och vilka faktorer har bidragit till dem. I denna rapport presenteras resultaten från Ugandas Country Study, med den huvudsakliga perioden för fältarbete genomfördes i två faser September 2011 och februari-mars 2012. Landet studien var vägledas av det övergripande metodologiska ramar som tillhandahålls för denna utvärdering.

PDF image