Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Mozambique Country Report

Publication date:
2013-03-26
Series:
Joint Evaluation
Series number:
2013:3
Language:
English
Description:
Denna Mozambique Land Studie av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen har fått i uppdrag av tre internationella biståndsorgan (ADC / Österrike, Danida / Danmark och Sida / Sverige) på uppdrag av en större grupp av bilaterala utvecklingssamarbetet Partners (DP) (CIDA / Kanada, Finland och SDC / Schweiz), som stöder bedömningen genom sitt deltagande i en referens Grupp. Utvärderingen granskar effektiviteten i det civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen i syfte att ge information till DP om hur man bäst stödjer CSO inom ett brett spektrum av länder och sektorer. Syftet med de två fallstudier som beskrivits i denna rapport är att ge en analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de uppnått och vilka faktorer ha bidragit till dem. Denna studie är en av tre (de andra täcker Bangladesh och Uganda). Fältarbetet genomfördes i två faser under perioden september till december 2011 efter en miljöprövningens undersökning tidigare samma år.

PDF image