The Africa Enterprise Challenge Fund

Collaboration with the private sector

Publication date:
2013-04-30
Language:
English
Description:
The Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) stöder lönsamma sätt att höja inkomsterna på landsbygden, genom utvecklingsmarknader för produkter och tjänster som möter behoven hos människor som bor på landsbygden i Sub- Sahara Africa. Sidas stöd till AECF riktar på jordbrukets livsmedelsindustri.

PDF image