Guidelines - Challenge Funds

A guide based on Sida's and other actors work using Challenge Funds in development assistance/as a method for development.

Publication date:
2013-04-30
Language:
English
Description:
Syftet med denna note är att uppmuntra svenska ambassader och olika avdelningar inom Sida att förstå och överväga användningen av challenge funds (CF) som en metod för att uppnå utvecklingsresultat.

PDF image

Download:
231,42 KB