Examples - Drivers of Change

Collaboration with the private sector

Publication date:
2013-04-30
Language:
English
Description:
Majoriteten av arbetarna i kläd industrin i utvecklingsländerna är unga kvinnor - migrerande arbetstagare som har flyttat från landsbygden för att arbeta i fabrikerna. Lågavlönade kvinnliga fabriksarbetare lider ofta av anemi, dålig hygien och andra hälsoproblem på grund av mycket låg utbildningsnivå. Genom utbildning program HERproject, dem förses med information om hur man förbättra deras situation.

PDF image

Download:
128,13 KB