Innovative Financing - Collaboration with the private & public sector

Examples

Publication date:
2013-05-24
Language:
English
Description:
Malaria och diarré utgör allvarliga hälsorisker för människor i fattiga länder. För att stödja världsomfattande privata investeringar i ett sjukkassan och påskynda forskning för vaccin, Sida i alliansen med Bill och Melinda Gates Foundation (BMGF), beslutat att utfärda garantier. Beslutet är en del av Sidas ambition att stimulera investeringar i hälsoprogram gagna människor i fattiga länder och ett syfte att stärka den globala arbetet för att förebygga och lindra sjukdomar. För att underlätta för privata investerare att engagera sig, Sida och BMGF bett det internationella bank JP Morgan för att organisera en ny och katalytisk transaktion, för ändamålet att låna från de globala kapitalmarknaderna.

PDF image