Innovative Financing Collaboration with the private & public sector

Publication date:
2013-05-24
Language:
English
Description:
Innovativ finansiering syftar till att mobilisera privat kapital resurser, både marknadsmässig och filantropiska, för utveckling genom nya former av finansiella lösningar. finansieringslösningar kan innefatta användning av utvecklingslån och garantisystem.

PDF image