Evaluación de Medio Término del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable PROAGRO - Bolivia

Publication date:
2013-06-30
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:22
Language:
Spanish
Authors:
Jo Jakob Kronik , Marina Dockweiler , Ian Christoplos
Description:
I denna rapport presenteras resultaten av en oberoende halvtidsöversyn som bedömer resultaten av Sida och GIZ-finansierat projekt "Program för hållbar utveckling av jordbruket i Bolivia - PROAGRO", analysera effektiviteten av den tekniska samarbete mellan 2009 och 2012, baserad på en genomgång av de resultat som uppnåtts genom programmet om dess syften och mål för logisk ram, och erbjuda korta och medellång sikt rekommendationerna. Programmet omfattar tre komponenter som uppfyller de särskilda mål som har utvecklats, där anpassning till klimatförändringarna är integrerade genom ett medvetet och stringent metodologiska tillvägagångssätt. Programmet och dess mål, resultat och aktiviteter fortfarande ytterst relevanta och relevant, och svara på de behov som målgrupp, så att de kan förbättra sina produktions-förhållanden bygger på korrekt användning och förvaltning av naturresurser i deras ekosystemet. Integrationen av anpassningen inställning till klimatförändringen i komponenter, mekanismer och tekniska verktyg bistånd är, till viss del, innovativt för respektive sektor och är lämpligt och relevant för landet sammanhanget. Det bidrag till den politik och program är relevant för både utvecklingen av sektorspolitiken i programmet motsvarigheter samt till uppnåendet av PROAGRO resultat. Betydande framsteg inom konceptualisering och integrering av den temainriktade strategi noteras i såväl konstruktionsfasen och övervakning av varje indikator. Men det är för tidigt att bedöma effekterna av insatserna för att integrera anpassningen till klimatförändringen. Fyra centrala rekommendationerna för programmet för återstoden av den andra etappen och inför en eventuell tredje fas identifieras: (i) Öka vertikala och horisontella integritet interventioner PROAGRO, (ii) Öka ägandet av institutioner för att säkerställa hållbarhet interventionerna, (iii) ytterligare förbättra politiken och kapacitetsuppbyggnad av motparter bygger på territoriella insatser, samt (iv) Stärka hållbarheten i PROAGRO arbete genom opinionsbildning.

PDF image